KASTELLETS GÅRD

Kastellets gård ligger i Skogås och här betar fjällkor i Länna skogens naturreservat. På gården finns även ett 30-tal höns 

och vaktlar som lägger ägg i fantastiska färger.

Följ livet på gården i våra digitala kanaler.

Karin Linder
Månskensbonde