MOVE ABOUT

Move About jobbar för att skapa ett samhälle med fossilfria persontransporter, där vi alla reser med en kombination av cykel, fossilfri kollektivtrafik och tåg - samt elbilspool för de flexibla lokala resorna. Move Abouts elbilspooler möjliggör smidig och kostnadseffektiv personlig mobilitet som är verkligt hållbar och uppfyller alla miljömål, med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats. Elbilarna drivs av förnyelsebar och lokalproducerad solenergi och vindkraft, och förutom privatpersoner så riktar sig mobilitetstjänsten till stora organisationer som företag med över 100 anställda, kommuner, samt statliga myndigheter och verk, som låter pool-elbilar ersätta hyrbil, taxi, milersättningar och egna företagsbilar, så att man använder en elbilspool för såväl bättre ekonomi som miljö.


Mikael Kilter
VD