VOLONTÄRER


Som pensionär har man lite tid över och en del av den har jag vigt åt att hjälpa ReFood. Jag delar deras värderingar om att skapa ett hållbart samhälle, öka integrationen och få ett hälsosammare liv och därför känns det meningsfullt att få vara med. Jag vet att efterfrågan på UGLY ökar och det finns mycket svinn kvar att hämta, därför skulle jag gärna vilja ha lite hjälp! Prata med Hanna för att bli volontär!

Janne Björklund